Kurs na Pośrednika w obrocie nieruchomościami

 

 

 

 

 

Rozpoczynamy jedyną edycję kursu ONLINE w tym roku – XXXII edycja – START – 18.11.2022r. – zostały oststnie wolne miejsca!

Kolejną – XXXIII edycję kursu planujemy zrealizować stacjonarnie w terminie 13.01.2023 – 11.02.2023.

Najbliższy EGZAMIN na Pośrednika w obrocie nieruchomościami odbędzie się dn. 17.12.2022r. 

Koszt uczestnictwa w kursie 1600 zł brutto /z 23%VAT/ (wraz z egzaminem)

Zgłoszenie jest ważne tylko z Formularzem zgłoszeniowym i dowodem wpłaty za kurs. 

Formularz zgłoszeniowy na kurs Pośrednika

Zapraszamy wszystkie osoby, które posiadają min. średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone są przez członków naszego Stowarzyszenia, osoby z doświadczeniem w zawodzie oraz pracujące na co dzień jako pośrednicy. Kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” realizowany jest w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Programy edukacyjne Kursu powstały na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.

Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik. Będziemy wskazywać również przepisy prawne, których znajomość ułatwi pracę na rynku nieruchomości jak również polecimy fachową literaturę.

Po naszym kursie uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
  • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
  • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%) – łącznie 60 godzin edukacyjnych
  • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego
  • po odbyciu kursu istnieje możliwość podjęcia pracy w biurach nieruchomości pośredników zrzeszonych w ZSPON

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” szczegóły znajdują się tutaj

Koszt udziału w samym egzaminie 300 zł netto (+23%VAT)

60 godzin edukacyjnych (37 wykładów i 23 ćwiczeń) –Program kursu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

System kursu weekendowy (piątek 16:00-20:00, sobota 9:00-16:00).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu po Kursie organizowanym przez ZSPON jest obecność na 80% zajęć oraz uregulowanie wszystkich opłat z nim związanych do jego zakończenia, przesłanie na maila zspon@zspon.pl: dowodu wpłaty i skanu świadectwa potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie.

UWAGA! Poprawka przysługuje osobom, które uzyskały wynik negatywny z egzaminu / za egzamin poprawkowy płatność 369zł brutto.

Zastrzegamy możliwość zmiany formy i godzin prowadzenia kursów.
Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej. Po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu PFRN.
Osoby, które ukończą kurs oraz zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, otrzymają licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN.
 
 
Koszt kursu obejmuje :
materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, nadanie licencji Pośrednika PFRN po zdanym egzaminie, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników Nieruchomości PFRN, zaświadczenie PFRN o ukończonym kursie.

Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza oraz telefoniczny kontakt z biurem Stowarzyszenia: 534 644 611 lub 921/484 04 59

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy na kurs Pośrednika

Harmonogram zajęć: Harmonogram zajęć XXXII edycja 18.11.2022r. – 17.12.2022r.

Harmonogram zajęć: Harmonogram zajęć XXXIII edycja 13.01.2023r. – 11.02.2023r.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: